S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
آموزش

یکی ازمواردبسیاراساسی ومهم در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی که باعث ایجاد تمایز دانیال کیا در بازار رقابت می باشد  ،توانایی trainingارائه دوره هایآموزشی و سمینارهایتخصصی در زمینه پروژه های اجرایی و سیستم هاینو ظهور ارتباطی می باشد، شرکت دانیال کیا مفتخر است در سال 93 بیش از 18000 نفر ساعت دوره آموزشی براي پرسنل شرکت و کارفرمایان محترم برگزار نموده است.

کارشناسان ارشد و مدیران این شرکت هر ساله در دوره هایتخصصی بین المللی و شرکت هایمطرحسازنده طرف قرارداداینشرکتحضورداشته وآخرین دانش جهانی را درزمینه مخابرات تجاریو صنعتی وارد کشور کرده و بومی سازیمی نمایند.